Sugestije i prigovori

Budite slobodni da nam pošaljete Vaše sugestije i prigovore kako bi unapredlili kvalitet usluge koju pružamo.
Sugestije i prigovore možete podneti lično u poslovnim prostorijama Platne institucije/Zastupnika, preporučenom
poštom na adrese sedišta i poslovnih jedinica, kao i elektronskom poštom na adresu office@transaks.rs
U skladu sa zakonskom regulativom biće Vam dostavljen odgovor na svaki vaš prigovor.