2small

Transaks platna institucija vam može pružati sledeće usluge:

 

  • Plaćanje redovnih računa domaćinstva
  • Ostale uplate (administrativne takse, takse za registraciju vozila, rate kredita…)
  • Novčane doznake (transfer novca između korisnika platnih usluga na različitim lokacijama, bez otvaranja računa)