1smallTransaks d.o.o. je Platna institucija sa sedištem u Šapcu, registrovana kod Narodne banke Srbije za pružanje platnih usluga (rešenje br. 59).

Našim uslugama omogućavamo nove i jednostavnije načine plaćanja vaših redovnih obaveza, kao i druge vrste uplata.